28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

            นายแพทย์จิรายุ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำขุ่น ดร.ปวิชญา วารสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นายปัณธร นาวัน หัวหน้ากลุ่มงานเภสัช และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้ำขุ่น ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกิยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ หอประชุมอำเภอน้ำขุ่นโดยมี นางใจทิพย์ ภาษีผล นายอำเภอน้ำขุ่น เป็นประธาน โดยมีกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพร

Scroll to Top