โดยที่อำเภอน้ำขุ่น เป็นอำเภอชายแดนอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 100 กิโลเมตร การคมนาคมในบางพื้นที่ไม่สะดวก มีสถานบริการ ด้านสาธารณสุข (รพ.สต.) เพียง แห่ง กระจายในพื้นที่ ตำบลมีประชากร ในเขตบริการ 32,674 คน หากมีผู้ป่วยขั้นทุติยภูมิ เกินขีดความสามารถ จำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลต่างอำเภอหรือในตัวจังหวัด ในปีงบประมาณ 2554 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชน ประจำอำเภอน้ำขุ่นขึ้น ประกอบกับมีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาล ซึ่งทุกอย่างถือว่าประจวบเหมาะ ลงตัว จึงได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลขึ้น โรงพยาบาลน้ำขุ่น จึงได้จัดให้มีพิธีเปิดทำการโรงพยาบาล ในวันที่ 20 เมษายน 2556 โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะพัฒนาเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ทั้งด้านบริการและวิชาการ เป็นที่พึ่งของประชาชนชาวอำเภอน้ำขุ่น อย่างแท้จริง

Scroll to Top