ข้อแนะนำ ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

การออกกำลังกายสม่ำเสมอ ช่วยให้การลดน้ำหนักมีประสิทธิภาพ ป้องกันการลดลงของมวลกล้ามเนื้อ และช่วยไม่ให้น้ำหนักเพิ่มกลับขึ้นมาอีก แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อการป้องกันการบาดเจ็บ ที่อาจเกิดจากการออกกำลังกายที่ไม่ถูกต้อง จึงขอแนะนำขั้นตอน ดังนี้

1. ควรออกกำลังกายให้พอเหมาะกับอายุ เพศ และสภาพร่างกาย

2. ควรออกกำลังกายให้ถูกเวลา

3. ไม่ควรออกกำลังกายในเวลาที่กำลังป่วย

4. ก่อนและหลังออกกำลังกาย ควรอบอุ่นร่างกายทุกครั้ง

5. เลือกใช้อุปกรณ์ในการออกกำลังกายให้เหมาะสม

6. ในขณะออกกำลังกาย ควรงดสูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา

7. ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่จะทำให้ร่างกายได้รับอันตรายได้ง่าย

8. เมื่อมีอาการเตือนที่แสดงว่าเริ่มมันตรายควรหยุดออกกำลังกายทันที

9. ผู้มีอายุวัยกลางคนขึ้นไป (40 ปี) ควรต้องได้รับการตรวจสุขภาพ รวมทั้งการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อน

10. สำหรับผู้สูงอายุ (อายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป) ควรระมัดระวังมากกว่าคนอายุน้อย

ที่มา : https://www.thaihealth.or.th/?p=313088

Scroll to Top